Airbnb Наръчник: Как да печелим 1500 лв. на месец от наем?

Малка книжка, която казва как да използваме Airbnb, за да печелим от наеми и да имаме сигурността от инвестиция в имот.

Airbnb Наръчник

Таблица с финанси и калкулатор

Извадка от книгата | Станимир Ненов, автор

Виж таблицата

Таблицата е организирана в четири шийта.

#1 – Инфо. За повече удобство съм добавил информацията по-долу и в самата таблица.

#2 – Шаблон. Това е готов шаблон, в който може да се въвеждат показателите (приходи и разходи) на един или няколко апартамента и таблицата да смята цялостното представяне.

#3 – По години и цялостна сметка. Тази таблица ни дава доста повече информация за представянето на имота и калкулация за избиването на инвестицията.

#4 – Charts. Визуализация на данните от шийта с цялостната сметка.

Следва малко повече информация за всеки шийт, като прескачам първия и последния.

#2 – Шаблон

В “А” колона, редове от 1 до 6, въвеждаме имената или прякорите на имотите ни. В Instahost винаги работихме с кратки прякори, за да бъде комуникацията по-лесна и бърза за всички.

В клетките отдясно на имотите въвеждаме приходите за всеки месец и таблицата автоматично смята общия приход за месеца и за годината.

Аналогично е положението по-надолу в таблицата, но този път разпределението е по основните разходни пера за всеки апартамент. Управление и поддръжка е изведен като общ разход за всички апартаменти. При желание може да се добави и отделно към всеки имот.

След въведени разходи, таблицата ще калкулира печалбите за месеца и за годината.

#3 – По години и цялостна сметка

Тази таблица може да се ползва както за калкулатор за бъдеща инвестиция, така и като информационно табло за това какво се случва с текуща инвестиция.

В нашия пример това са реални данни на имот и неговите постижения в 2017 и 2018 година, като месец декември е въведен на база резервациите до момента (30.11.2018 г.).

В тази таблица виждаме:

– Представянето на имота през текущата година в сравнение с предната година. Сравнението е направено спрямо приходи, разходи и печалба. Определени клетки имат условия да светват в червено или зелено в зависимост дали сме на плюс или на минус.

– При приходи и печалба светваме в зелено когато сме на плюс.

– При разходи е обратното – светваме в зелено, когато сме на минус, т.е. тази година имаме по-малко разходи от предната и това е положително.

– Тези сравнения ги виждаме месец по месец и на годишна база.

След това на 20-ти ред в таблицата има информационно табло. В него виждаме:

– Инвестицията ни в имота. Това е крайната сума на всички първоначални разходи като покупка, такси за брокери, нотариуси, данъци, обзавеждане, снимки и всички други разходи, за да пуснем имота в Airbnb.

– Доходност на имота за 2017 и 2018. Този процент може да го разглеждаме и като % лихва върху инвестицията ни. Все едно сме сложили на депозит в банка инвестираната в имота сума – това е процентът лихва, който получаваме. Този процент се смята като се раздели печалбата на инвестираната сума.

– Избита инвестиция (печалба). Това е сборът на чистата ни печалба. – Сума до избиване. Това е разликата на инвестицията и печалбата. – Процент избит. Същото като горе, но представено в процент.

– Избиване след. След колко години ще избием инвестицията с този рейт на печалба. След този срок все още ще сме собственици на имота (най-вероятно с по-скъпа стойност), но вече ще сме избили инвестираната сума.

– Месечен приход (средно). За двете години. – Месечна печалба (средно). За двете години.

Препоръчвам да се свали от File => Download as => Excel и да си поиграете с нея.